aficionado
Glimmer

Når vi mobber

Vores arbejde fylder næsten halvdelen af vores vågne liv. Der opstår en bestemt tone og rollefordeling på arbejdspladsen, fordi vi går op og ned ad hinanden hver dag. Humor er en vigtig del i at holde arbejdsgejsten oppe, men vi har jo ikke valgt dem, vi arbejder med. Vi kan derfor nemt gå skævt af hinanden, og rollefordelinger kan udvikle sig til ufølsomme hierarkier. Mobning er stadig et stort problem på arbejdspladser rundt i landet.

Skred i sproget

– Der er sket et skred i sproget og en større accept af, at man i samfundet i øvrigt taler grimt til og om andre. Det er ikke i orden at kalde en medarbejder for en “grim, dum heks” og give vedkommende besked om at “du skal fandeme ud herfra”, mener Martin Slimstak, arbejdsmiljøkonsulent i HK. Mobning er utrolig opslidende for ofret, og hvis der ikke gribes ind i tide, kan det resultere i bl.a. posttraumatiske stressforstyrrelser.

Kollegialt medansvar

– Det har stor betydning for de mobbede, som kan henvende sig til kollegerne i stedet for at gå alene med problemerne, siger Svend-Erik Hermansen. Han understreger, at det er ledelsens ansvar at gribe ind over for mobning og sørge for at medarbejderne er klar over arbejdspladsens mobningspolitik.

Søg hjælp
Selv om mobningen på arbejdspladsen bliver uudholdelig, bør man under ingen omstændigheder sige sit job op, før man har talt med sin tillids- eller sikkerhedsrepræsentant eller sin lokale HK-afdeling. Mobning kan føre til skamfølelse hos ofret, og det kan være svært at gå videre med problemet. 

Syndebuk
Mobning blandt voksne er faktisk ikke helt ulig den blandt børn. Ofte grunder mobning i misundelse, og ofrene er for det meste dygtige, selvstændige mennesker. Mobberne optræder næsten altid i flok og bruger ofret som syndebuk. Alle kan ende i situationen som enten mobber eller mobbet. Er vi under pres, kommer de dårligste sider frem i os. Derfor er mobning ofte tegn på et dårligt arbejdsmiljø.

Blog om mode, billeder, kunst, mad og meget mere