Giv din karriere et servicetjek
Glimmer

Giv din karriere et servicetjek

Hvad vil du med dit liv? Din karriere? 
Ofte er det tilfædigheder, der gør, at vi havner i en bestemt stilling. Overlad mindre til tilfældighederne og tag din karriereudvikling i egen hånd – og opnå hvad du ønsker.

Praktisk guide til karierreudvikling

1. Din nuværende situation
Omgivelserne: Hvad er det for et jobmarked, du bevæger dig ud i? Er konkurrencen hård, er der mange kvalificerede kandidater til de job, du går efter? Det er vigtigt at have et rimeligt indtryk af dine konkurrenter, så du kan kvalificere dig på områder, hvor du kan gøre en særlig profil i forhold til dem, og kompensere, hvor dine konkurrenter er rigtig stærke.
Egne kompetencer: Hvilke kompetencer har du? Her skal du bruge noget krudt på at få listet dine formelle kompetencer op, dvs. hvilke uddannelser har du, hvilke job har du haft og hvilke resultater skabte du i de jobs. Hvilke kurser og efteruddannelser har du taget, og har du nogle relevante aktiviteter, du laver i din fritid? Dette stykke grundarbejde skal du dels bruge til at få et overblik og dels til at få formuleret et godt og brugbart CV. 

Du kan skabe stærk kommunikation igennem tekst

– Stærke og svage sider

Så skal du søge at gøre dig klart, hvor du har dine stærke sider, og hvor du har dine begrænsninger på det personlige plan. Hvis du eksempelvis er god til overblik og de store linier, så har du som regel ikke lyst til at arbejde meget dybt med detaljerne. Du gør dig selv en rigtig stor tjeneste, hvis du er ærlig over for dig selv. For det handler jo om at vælge job og udfordringer, hvor det er dine stærke sider du får i spil og ikke hvor du hele tiden støder imod dine begrænsninger.

– Netværk
Derudover skal du kortlægge dit netværk. Hvem kan du trække på i hvilke sammenhænge. Når du først kommer i gang med at lave din netværksliste, vil du nok opdage, at dit netværk er meget større end du umiddelbart tror.  

– Ønsker for fremtiden
Lige nu skal du give dig selv lov til ønske helt uden begrænsninger – forestil dig, at du har frit valg på alle hylder i spillet om din karriere. Senere hen i forløbet, skal de mest urealistiske ønsker nok blive sorteret fra. 
Lav en liste over de opgaver, som du allerbedst kan lide at beskæftige dig med og de opgaver, som du helst ikke vil arbejde med. 

2. Mål

Opstil et helt klart mål for dig selv. Det kan blot være nogle ændringer på dit nuværende arbejde indenfor den næste måned. Det kan også være et mere langsigtet mål, at du f.eks. vil kvalificere dig til at være afdelingsleder eller skifte branche indenfor de næste 5 år. Måske kan du fastsætte et livsmål. Når du en gang kigger tilbage på dit arbejdsliv, hvad vil du så gerne have opnået, prøvet, gennemført? Hvis det er et mere langsigtet mål, kan det anbefales også at have nogle delmål.

– Hindringer for at nå målet
Når du har fastlagt dit mål, bør du også analysere og udarbejde en liste over det, som kan hindre dig i at nå dit mål. Denne analyse skal du bruge til at efterprøve realismen i dine mål og til at lave en kompenserende handlingsplan.

3. Handlingsplan

På baggrund af din analyse af omgivelserne, dine egne stærke og svage sider, fastsættelsen af dine mål samt analysen af eventuelle hindringer kan du nu udarbejde din handlingsplan. Under udarbejdelsen af din handlingsplan lister du op, hvad der skal ske hvornår under de enkelte trin i din handlingsplan.

– Inddragelse af netværket
Nu får du brug den netværksliste, du udarbejdede tidligere. Det kan eksempelvis være, at der er nogle, du skal have til at give dig noget viden på konkrete områder, andre skal hjælpe dig med at åbne nogle døre. Det kan også være, at du skal forsøge at knytte en i dit netværk til dig som sparringspartnere for din proces. 
Du vil sikkert blive forbavset over, hvor villige de fleste i dit netværk er til at stille op og hjælpe dig, selvfølgelig under forudsætning af, at du ikke driver rovdrift på netværket. 

4. Midler

Her handler det om, at få listet op, hvad du har brug for, for at kunne nå dit mål. Det kan være, at du skal indkøbe eller låne nogle bøger, der giver dig den fornødne viden. Det kan også være, at du skal på et par kurser. Måske skal du i gang med en længerevarende videreuddannelse. Du skal også overveje, om du skal investere i en professionel sparringspartner, som kan hjælpe dig med at fokusere og måske afkorte din vej til målet. 
Måske skal der noget økonomi til for at realisere dit mål. Så handler det om at få lagt et budget og måske snakke med din bank.

– Vedligeholdelse af kompetencer
Når først man en gang har lært at køre på cykel, glemmer man det aldrig igen. Sådan er det ikke med alle andre kompetencer. De fleste kompetencer skal vedligeholdes for at være noget værd. Derfor skal du overveje, hvilke af de kompetencer, som du har erhvervet gennem tiderne, du har brug for i din mere langsigtede karriereudvikling. De kompetencer, som er centrale for dig, skal du sørge for løbende at vedligeholde.

5. Kommunikation

En handlingsplan er ikke noget værd, hvis ikke den kommunikeres ud til de relevante personer. Hvis du f.eks. arbejder hen imod en ændring på dit nuværende job, så kan det være en rigtig god idé at tage det op med dine nærmeste chef, hvis det er ham/hende, der har den afgørende indflydelse på udfaldet. 
Hvis dit mål indebærer et job udenfor din nuværende virksomhed, så vil det være en god idé at formidle det ud til netværket og til headhunterfirmaer og måske også lægge dit CV ud på relevante jobdatabaser. 

– Præsenter dig selv
Kommunikation handler også om at få skrevet et godt CV samt en god ansøgning, som fortæller meget præcist, hvad du går efter, og hvorfor du er interessant for en potentiel arbejdsgiver.
Planlæg hvordan du vil fremlægge din idé eller præsentere dig selv til en ansættelsessamtale. 
I det hele tage er kommunikation central, hvis du vil opnå de mål, du har sat dig. 

Blog om mode, billeder, kunst, mad og meget mere