Barsel til mænd
Glimmer

Barsel til mænd

For få mænd
At kvinden har ret til 24 ugers barselsorlov efter fødslen, er en kendt sag. Og manden har ret til to uger fra barnets fødsel er også en selvfølgelighed, som mange benytter sig af.
Men kun 32 procent af alle mænd benytter sig af deres ret til at holde to ugers barselsorlov i uge 25 og 26 – altså efter kvindens 24 uger.

Hvad er jeres ret?
Loven siger, at kvindelige lønmodtagere har ret til barselsorlov 4 uger før den forventede fødsel. Derefter har forældrene tilsammen 28 uger at skalte med, når barselsperioden skal planlægges.
Mændene har ret til to ugers orlov efter barnets fødsel. De må bruges fra fødslen og frem til babyen er 10 uger.
Derefter har manden ret til yderligere to uger, som han kan bruge, når barnet er 25 og 26 uger.

Dele-barsel
Hvis en kvinde ikke ønsker at gå på barsel i alle 24 uger, kan de deles mellem parret, men kvinden skal bruge 14 uger efter fødslen og manden kan så snuppe de sidste 10 uger.
For hele barselsperioden gælder det iøvrigt, at begge parter kan få dagpenge eller fuld løn alt efter hvilke overenskomst, de har.

Blog om mode, billeder, kunst, mad og meget mere