studieophold
Glimmer

studieophold

Et studieophold i udlandet kan blive en stor personlig og studiemæssig oplevelse. Man kan få forbedret sine sprogkundskaber og lære en anden kultur at kende. Samtidig får man ny inspiration og kan se sin danske uddannelsesbaggrund fra nye vinkler. Alt sammen noget, som kan bruges i det videre studium og senere, når man kommer ud i det virkelige liv.

Ny energi 
– Efter tre års studier trængte jeg til at få ny energi og prøve noget andet end skolen i Århus, fortæller arkitektstuderende Mia Muggesen. I efteråret 2000 tog hun til USA for at tage en del af sin uddannelse på State University of New York at Buffalo. 
– Det var en stor oplevelse. På det personlige plan var det meget udviklende at være et år i USA, der begyndte at planlægge sit ophold i USA et halvt års tid i forvejen. Til det fik hun stor hjælp fra Arkitektskolen i Århus.  

Samarbejde over hele verden
Et studieår i udlandet kan planlægges på mange måder. Man kan tage af sted på egen hånd eller via de udvekslingsaftaler, der er mellem danske og udenlandske uddannelsessteder. De fleste uddannelsessteder har samarbejde med universiteter og skoler over store dele af verden. Det kan man læse om på uddannelsesstedernes hjemmesider. Der er også en lang række gode råd til, hvornår og hvordan man søger. Det er en god ide at undersøge, om man kan få meritoverført de kurser, man tager i udlandet, til det danske studie, så man ikke unødigt forlænger sin studietid. I de fleste tilfælde er det også muligt, at få SU med til udlandet. Disse ting skal man tjekke på sit studiested, inden man tager af sted. 

Søg fond og stipendier
Ved at vælge en skole, som har en udvekslingsaftale med éns danske uddannelsessted, kan man sparre mange penge. Det kan nemlig være en dyr fornøjelse at læse i udlandet. Fordi skolen i Buffalo havde en udvekslingsaftale med skole i Danmark, kostede hendes ophold kun 10.000 kr. pr. semester. Hun var der i to semestre. Derudover var der en del påkrævede forsikringer og andre løbende udgifter.
– Jeg var heldig at få et stipendium fra Arkitektskolen og penge fra to fonde. Jeg havde fået en folder på skolen, hvor der stod, hvilke fonde, jeg som arkitektstuderende kunne søge. Det var en stor hjælp, siger Trine.  

Forskellige mentaliteter
USA var en både udfordrende og lærerigt oplevelse. 
– Folk var meget imødekommende og hjælpsomme. Der var en helt anden åbenhed, end vi er vant til herhjemme, fortæller hun. Studiemiljøet var også meget forskelligt fra det danske. 
– Derovre er uddannelse meget, meget dyrt. Derfor var de studerende meget opsatte på, at de skulle have en uddannelse, så de kunne komme ud og tjene penge. Det var udsigten til penge, der var deres drivkraft. Herhjemme brænder folk mere for det kreative. 
– Jeg blev virkelig klar over, hvor godt det danske uddannelsessystem er. Vi er meget privilegerede i Danmark, men året har absolut været det hele værd. Jeg har lært meget om mig selv og min egen faglighed. Det har været spændende at se, hvordan man underviser i USA. Jeg kan bestemt opfordre andre til at prøve at læse i udlandet.

Blog om mode, billeder, kunst, mad og meget mere