Dårlig ledelse
Glimmer

Dårlig ledelse

Dårlige chefer skaber frustration

Ja, chefer kan være irriterende, og ny undersøgelse viser da også, at de faktisk er den hyppigste årsag til, at man bliver frustreret på jobbet, og ønsker at skifte.

Gør det. Når du ikke lige det. Kunne vi ikke. Outlook blinker af anvis- ninger og snart står hun også i døren. Ja, de fleste ved det godt i forvejen. Chefer kan til tider være umådeligt irriterende og frustrerende, men nu er der også en undersøgelse, der bekræfter påstanden. 

Sure chefer skyld i jobskifte
12.000 jobsøgende fra hele Europa har medvirket i en undersøgelse, der er gennemført af karriereportaler sammen med 14 søsterportaler i andre lande. Direkte adspurgt, hvad der skaber vrede og frustration på jobbet, svarer de fleste – 39% – dårlig ledelse. Hermed fortæller de indirekte, at det er chefen eller cheferne, der er årsagen til deres mistrivsel på arbejdet og ønsket om at skifte job. I forhold til andre lande, er danskerne klart det folkeslag, som er mest sure på deres chefer. Over halvdelen af de danske jobsøgende vender tommelfingeren nedad, når det gælder deres chefer. 

Blindgyder og manglende anerkendelse
På andenpladsen svarer 30 %, at årsagen til frustrationen skyldes, at karriereforløbet er gået i stå, eller at de karrieremæssigt er havnet i en blindgyde. På tredjepladsen kommer mangel på anerkendelse af arbejdsindsatsen.
Undersøgelsen peger således overordnet set på de ansattes forventninger som den store udfordring, når vi taler om menneskelige resurser på arbejdspladserne. Det er ikke nødvendigvis selve arbejdsmængden, som udgør det største problem, selv om mange danskere og europæere generelt arbejder meget over. Først på fjerdepladsen bliver ‘for stort arbejdspres’ angivet som årsagen.

Flere krav til ledelsen
Undersøgelser viser, at den store udfordring ligger hos cheferne, som stilles over for flere krav end tidligere. De skal ikke bare få det administrative og organisatoriske til at fungere. De skal også være gode til at motivere, vejlede og støtte den personlige udvikling hos medarbejderne. 

De krav er der uden tvivl mange chefer, der mestrer. Man skal huske, at de 39%, der er frustrerede over deres chef, er ud af en mængde, der i forvejen er utilfredse med deres job og ønsker at skifte. De, der er glade for deres chef og for deres job, er jo slet ikke taget med i undersøgelsen.

Blog om mode, billeder, kunst, mad og meget mere