Bedre hukommelse
Glimmer

Bedre hukommelse

Vi kender det alle. Øjnene bevæger sig i lynets hast over bogstaverne – linje efter linje – side efter side – pludselig stopper du op, hvad har du egentlig lige læst? Du er blank. Øjnene har registreret bogstaverne, men din hjerne har været andetsteds. 

Problemer med at huske?

Hukommelse, koncentration og indlæring er de tre vigtigste størrelser, når det handler om at få det optimale ud af sin studietid. Rigtig mange oplever dog problemer med at huske, forstå og indlære, og det kan resultere i en trist og træt studietid eller i værste fald, at vedkommende helt dropper ud af studiet. 95 % af alle hukommelsesproblemer har dog intet med genkaldelsesproblemer at gøre, men handler i virkeligheden om, at lærestoffet aldrig er blevet lagret ordentligt. Men dette kan der rådes bod på.

Hav et klart formål med studiet
Noget af det mest grundlæggende for et godt studieforløb er, at eleven har et klart formål med at studere – udover bare at bestå. 
– Det er vigtigt, at du fra starten ved HVORFOR, det er, du lige sidder på det pågældende studie. Hvad er det, du vil opnå? Udforsk fremtiden i tankerne, og tænk på, hvilken glæde, det vil give, når du engang er færdig med studiet! Målet, din fremtid, skal være det, der driver værket; på den måde bliver læringen sat i perspektiv til jobbet i stedet for blot at syne som tørre teorier. 

Slap af og skab en optimal tilstand
I selve indlæringsøjeblikket er det altafgørende, at du slapper af, mens du læser eller lytter. 
– Tag en dyb indånding, tøm kroppen for stress, og brug et par minutter på at vende dig mentalt mod den ventende opgave. Fortæl dig selv, at du skal lære det, der læses eller forelæses, og at du vil have en superkoncentration og forståelse undervejs. Inden du forlader timen eller helt lukker bogen, så brug igen et par minutter på mentalt at gennemgå, hvad du har lært: Hvad har det handlet om, og hvad skal du bruge det til? Gør man dette hver dag efter endt læsning eller undervisning, øger det genkaldelsesfrekvensen med mange, mange gange.

Brug alle dine sanser
Du husker 20 % af, hvad du læser, 30% af hvad du hører, 40 % af hvad du ser, 50 % af hvad du siger, men 90 % af hvad du ser, hører, siger og gør! Sådan lyder en af læresætningerne inden for teorien om accelereret indlæring. Kort fortalt går teorien ud på, at man lærer og husker langt bedre, hvis man bruger alle sanser. Hør afslappende musik, når du læser og bearbejd stoffet, så du får det ind gennem alle sanser: Lav rim, rap og sange om emnet, lav bevægelser, grafer og statistikker over emnet. Hold tale, genfortæl, mal et billede … jo flere sanser stoffet kommet igennem, jo bedre husker du det!

Blog om mode, billeder, kunst, mad og meget mere