Sæt skub i din karriere
Glimmer

Sæt skub i din karriere

Synes du, at der mangler skub i din karriere? Går du og venter på, at nogen kommer og opdager dit talent? Ofte er det tilfældigheder, der afgør, hvordan vi udvikler os i vores karriere. Men man kan også overlade mindre til tilfældighederne – og tage drømmene i egen hånd!

Byg din karriere – trin for trin

Ifølge en karrierecoach kan karriereudvikling sammenlignes med at bygge et hus! Først skal man få opbygget et sundt fundament. Det svarer til, at du skal finde ud af, hvad der er dine grundlæggende værdier. Hvad er vigtigt for dig i dit liv? Dine holdninger og værdier er det fundament, hvorpå du skal bygge din karriere. Hvis du vælger en karriere, der er i direkte modstrid med dine grundlæggende holdninger og værdier, vil det give dig alt for mange problemer og frustrationer.

Sigt efter drømmejobbet

Det næste skridt i et husbyggeri er at finde ud af, hvordan huset skal se ud. Omskrevet betyder det, at du skal prøve at beskrive, hvordan dit drømmejob ser ud. Hvad er det for nogle arbejdsopgaver, du sidder med i dit drømmejob, hvordan er dine kollegaer, hvordan er ledelsen, hvordan ser en typisk arbejdsuge ud? Her skal du tillade dig selv at drømme frit uden begrænsninger. Måske kan du med lidt tilpasninger få dit drømmejob på din nuværende arbejdsplads? Det kan også være, at du må ud og se dig om efter dit drømmejob et andet sted. Måske skal du bruge nogle år på at kvalificere dig til dit drømmejob.

Find dine styrker

Når huset er tegnet, skal der tages stilling til, hvilke materialer, der skal anvendes for at bygge huset. Dine byggesten i forhold til et drømmejob er dine kompetencer. Derfor er det vigtigt, at du bruger noget energi på at finde ud af, hvad der er dine stærke og svage sider både på det personlige og det faglige plan. Hvis dit drømmejob betyder, at du skal arbejde med alt for mange af dine begrænsninger, så kan det godt blive en lang og trang vej. Det er lettere at fokusere på sine stærke sider end hele tiden at skulle arbejde med og kompensere for sine svage sider. 

Brug dit netværk

Herefter skal huset – eller karrieren – bygges, og her kan du få brug for dit netværk. Lav en liste over mennesker, som på den eller anden måde kan hjælpe dig med råd og viden eller åbne nogle døre for dig. Dit netværk består udover din familie og dine venner også af arbejdskollegaer, tidligere arbejdskollegaer, gamle studiekammerater, folk du har dyrket sport sammen med eller andre former for fritidsbeskæftigelse. Dit netværk er ofte meget større, end du umiddelbart tror. Mange mennesker vil gerne stille op og hjælpe dig, blot du ikke driver rovdrift på dem.

Videreuddannelse og vejledning

Arbejder du med dig selv og din karriereudvikling, kan du i komme rigtigt langt, men det kan også være, at du er nødt til at investere i nogle bøger eller i nogle kurser, der giver dig den fornødne viden. Måske skal du i gang med en længerevarende videreuddannelse. Måske kan du have gavn af en professionel sparringspartner, som kan hjælpe dig med at fokusere og måske afkorte din vej til målet. 

Blog om mode, billeder, kunst, mad og meget mere