Bliv bedre til at støtte din veninde
Glimmer

Bliv bedre til at støtte din veninde

ordybe sig i hinandens historie. Ved hjælp af coaching, er det muligt at nå de mål, der er vigtige for jer som veninder. Man får fremhævet sine styrker og potentialer. Derudover finder man motivation, værdier og succesoplevelser, så det bliver lettere at finde løsninger på livets eventuelle udfordringer. 

Kompasset i dit liv

Kurset er bygget op omkring principperne i bogen: Kompasset til dit liv, som underviserne er forfattere til. Man skal derfor udarbejde et Kompas, der viser nogle af de mål og prioriteringer man vil lave for sig selv. På kurset får I redskaber til at arbejde videre sammen, og det vil hjælpe jer til at fastholde hinanden i processen bagefter.

Den første dag

Man bliver som det første introduceret til coaching. Man får så udleveret en spørgeguide som man skal bruge til at fordybe sig i hinandens historie. Sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid bliver tydeligere, og gør jer i stand til at finde nye måder at udfordre gamle vaner og mønstre på. Man træner derudover forskellige coaching-teknikker, som skal give en personlig ressourceliste. Listen bruges til at skabe nye handlemuligheder for dig selv og din veninde. 

Flere artikler:

Den anden dag

På dag nummer to udarbejdes et Kompas, der viser udviklingsområde og hvordan I prioriterer. Her sætter man mål for fire prioriteringsområder. De forandringer, der ønskes planlægger I sammen. Sidst men ikke mindst bliver I forberedt på, hvordan forandringerne skal føres ud i livet.

http://professionel-fotograf.net

Blog om mode, billeder, kunst, mad og meget mere